Wonen, zorg en diensten

Om zorg en diensten efficiënt en betaalbaar te kunnen organiseren is geconcentreerd wonen een voorwaarde. Reistijd van thuiszorgmedewerkers kost ook geld. Vanaf 2005 heb ik me kunnen verdiepen in het concept woonzorgzones. Verschillende woonvormen voor ouderen gecombineerd met 24-uurszorg en diensten aan huis. Combinaties van huurwoningen, verzorgingshuisappartementen, kleinschalig wonen voor mensen met dementie, dagopvang en een wijkrestaurant.

Als projectleider heb ik 2 locaties in Ede kunnen opstarten: St. Barbara en De Pleinen, beide onderdeel van Vilente.

 

Expertise – wonen

Tussen 1995 en 2010 heb ik meegewerkt aan de Programma’s van Eisen voor  acht nieuwbouwlocaties voor ouderen in dorpen en steden.

Nu weet ik nog beter waar een gebouw voor ouderen aan moet voldoen. Mede doordat ik de “Dementia Design School” (2012) heb gevolgd aan de Stirling Universiteit in Schotland ( Iris Murdoch Centre)

Verder heb ik in vele zorgorganisaties projecten geleid of advies gegeven die de omgeving voor mensen met dementie hebben verbeterd. Ik heb vele voorbeelden gezien van belemmerende bouw en inrichting voor mensen met dementie.  Lees meer

Waarneming en zintuigen

Het begrip “design for all” is een goede richtlijn voor toegankelijkheid, deurbreedtes en draaicirkels waardoor mensen met kinderwagens, rollators en rolstoelen allemaal kunnen wonen in één gebouw. Er wordt veel te weinig rekening gehouden met het feit dat de meeste ouderen minder gaan horen en ook minder gaan zien. Kleur en contrast en het aanbrengen van ‘markers’ waardoor men makkelijker de weg kan vinden door lange gangen in een flat helpt iedereen. Daar hoef je niet oud voor te zijn om dat prettig te vinden.

Bouwen voor ouderen kan meer rekeninghouden met zintuigelijke beperkingen. Daarnaast krijgen we zelfs van een sfeerhaard een warm gevoel. Hoe is het dan te begrijpen dat er vloerverwarming wordt toegepast in woningen waardoor mensen klagen over kou, want zij zien geen verwarmingsradiatoren!

Wonen en de participatie samenleving

Zelfstandig wonen en deelnemen aan de maatschappij gaan niet per definitie hand in hand. Er zijn vele onderzoeken waaruit blijkt dat beperkingen kwetsbaarheid met zich mee brengt en een belemmering is voor contacten met buurtgenoten. Op de website van het Kenniscentrum Wonen Zorg  is daar genoeg over te vinden.  Zie het onderzoek “Weinig participatie bij zelfstandig wonen”

Jong en oud

Hoe zou het zijn als we woningen maken voor allerlei mensen: jong, oud, middelbaar, met beperkingen en zonder beperkingen?

Daar zijn wel voorbeelden van die door de verschillende groepen niet overwegend positief ervaren worden. Vaak omdat er geen visie is en mensen niet om die reden kiezen daar te gaan wonen.

In het kader van een echte participatie samenleving kunnen woongebouwen met appartementen voor jongeren, gezinnen en ouderen met een wasserette en een ontmoetingsruimte met keuken ( samen eten- koken- kinderen opvangen- ouderen gespreksochtenden) misschien het verschil gaan maken. Niet voorprogrammeren, maar wel  de nodige vierkante meters ervoor bouwen.

Zie voor vele mooie voorbeelden: generaties verbinden, inspiratie vinden

Wijkcentra voor mensen met dementie?

In Nederland hebben 260.000 mensen dementie. 75 % daarvan woont thuis. Ongeveer 80.000 mensen met dementie zijn alleenstaand en wonen zelfstandig.

In zuid Korea heeft men anno 2012 al 500.000 mensen met dementie en het aantal verdubbelt zich elke 10 jaar. Men bereidt diverse groepen in de maatschappij voor op een leven met dementie, misschien niet van jezelf, maar wel dichtbij. Ter inspiratie: South Korea’s war on dementia .

Bij de lessen die ik geef vraag ik altijd wie van u heeft persoonlijk te maken met dementie ? Sinds een jaar steekt gemiddeld 40% de hand op. Vaak jonge mensen die opa’s en oma’s hebben met dementie.

 

Expertise – zorg

Gezinsverzorging, huishoudelijke hulp, wijkverpleegkundigen, thuiszorg, verzorgingshuiszorg, groepsverzorging, dagverzorging, ontmoetingscentra voor mensen met dementie, invoering functie verpleegkundig specialist etc.

Al deze vormen van zorg heb ik ontwikkeld, opgezet, geleid, begeleid met bijbehorende functieomschrijvingen en competentieprofielen.

Wijkgericht of gecentraliseerd, in samenwerking met anderen of stand alone.

Expertise – diensten

Alarmering, maaltijden, bibliotheek in verzorgingshuis, samenwerking met cultuurcentrum, apotheek in verzorgingshuis, samenwerking met behandelaren, samenwerking met huisartsen …. etcetera

 

Wat willen ouderen?

Deze vraag wordt door velen verschillend beantwoord. Wat zij willen wordt veelal bepaald door maatschappelijke, financiële en politieke belangen. Zie daarvoor op deze website: Van vroeger naar nu. De meeste mensen willen prettig gezelschap, iets te doen hebben en lekker eten.

Voor degenen die meer willen lezen over de huidige transitie AWBZ- WMO-LIZ en de gevolgen daarvan: Wat kost de zorg in 2030?

Voor degenen die het verzorgingshuis waarderen als noodzakelijke ondersteuning voor zelfstandig wonende ouderen:  bekijk het filmpje over woonzorgcentrum Ny Dekama in Weidum  een dorp in het dorp