Referenties

project Brein Dementie en Omgeving

Manager Zorg en Welzijn Paul ten Bergen:

“In april 2013 bij de evaluatie van de pilot op de eerste van de vier afdelingen is het volgende genoemd:

De medewerkerstevredenheid is gestegen, het ziekteverzuim is gedaald en medewerkers voelen zich rustiger en deskundiger in de omgang met de cliënten.

Ook de familie ervaart meer contact met hun verwanten en voelt minder agressie.

Er zijn minder aanvragen ingediend bij de psycholoog voor omgangsadviezen en er worden ook minder psychofarmaca voorgeschreven.

Er zijn minder bewoners die dolen en de cliënten zijn aangekomen, want zij eten beter”.

 

Quick Scan Brein Dementie en Omgeving 

 Wilma Lanke, Marga van Oort

Regiomanagers Miriam Lammers en Marijke Terpstra:

Wat een verfrissende deskundigheid. Die opent je eigen ‘vakogen’.

In een Quickscan van 1 dag werden bijvoorbeeld de omgeving en de werkprocessen rondom het eten bekeken. De inzichten waren even geweldig als eenvoudig. ‘Waarom hebben we dit zelf niet bedacht?’

De rapportages hebben direct geleid tot veel verbeteringen in de praktijk.

 

  • Zorggroep Tellens: locaties Ny Mariënacker, Saxenoord, Nij Stapert, Huylckenstein, Avondrust, Bonifatiushuis, Dr. Wumkeshûs

Voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Tellens de heer Arend Schenkel:

“De locaties die jullie bezocht hebben, hebben allemaal (in hun jaarplan 2013) de verbeteracties verwerkt (zowel personeel als materieel). Wij hebben alle rapporten ook beschikbaar gesteld aan locatiemanagers waar jullie niet zijn geweest en ook die zijn ermee aan de slag. Persoonlijk denk ik dat het enthousiasme waarmee men aan de slag is gegaan, te maken heeft met de aard van jullie aanbevelingen: het zijn praktische eye-openers die met relatief eenvoudige acties te realiseren zijn.”

 

Lessen, lezingen en workshops

  • De Rijnhoven,  bijeenkomsten met medewerkers deeltijdzorg (2013): Omgevingszorg bij dementie

Coördinerend wijkverpleegkundige Janny Nipius: om aan te geven hoe er is gereageerd vanuit de collega’ s:

“de volgende morgen kwam een collega naar mij toe en vertelde dat ze het zo’ n interessante cursus vond. Er ging een wereld voor haar open. Dit heb ik van meerdere collega’ s gehoord. De deuren worden nu gesloten en men probeert minder heen en weer te lopen. Alle tips en uitleg over dementie zal niet in een keer  blijven hangen, maar als collega’ s zich maar bewust zijn van wat ze doen en dat ze met dementerende bewoners omgaan”.