PRIVACYBELEID VAN Advies *zorg*welzijn*dementie

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Advies zorg*welzijn *dementie (hierna: Advies ZWD) verwerkt van haar opdrachtgevers, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je persoonsgegevens aan ADVIES ZWD verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
ADVIES ZWD , Papekoplaan 22, 6713DV Ede, 0318-693462, KVKnr.: 50238701 De verantwoordelijke persoon is bereikbaar via mail@margavanoort.nl

2. Welke gegevens verwerkt ADVIES ZWD en voor welk doel

a) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van ADVIES ZWD;
b) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van afgenomen diensten af te wikkelen.

E-mail berichtgeving (opt-out):

ADVIES ZWD gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over de activiteiten van ADVIES ZWD.
Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen
ADVIES ZWD verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot maximaal een jaar na afmelding.
Financiële gegevens worden bewaard gedurende de duur van de overeenkomst en de s volgens de wettelijke termijn van 7 jaar.
Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1  Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft ADVIES ZWD passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2  Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt ADVIES ZWD gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker sluiten wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via het contactformulier van ADVIES ZWD kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. ADVIES ZWD zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2  Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de administratie.

5.3  Indien je klachten hebt over de wijze waarop ADVIES ZWD je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de administratie.

5.4  Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie mail@margavanoort.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Datum 2-5-2018.