Organisatie gebonden werkdruk

Voorbeeld

Een voorbeeld wat me nog helder voor de geest staat: “we gaan heel vaak kijken bij de terminale bewoner”

De medewerkers waren heel tevreden en trots op de palliatieve zorg die zij verleenden aan bewoners in de laatste fase. Dit huis stond daar ook om bekend. Bij doorvragen bleek dat medewerkers heel vaak even gingen kijken of er iets nodig was. Maar …… medewerkers wisten niet dat hun collega net weg was en wisten ook niet wanneer de volgende collega ging kijken. Zij waren allemaal zeer betrokken en begaan. Het resultaat van hun handelen werd professioneler toen zij samen de afspraak maakten wie er wanneer ging kijken.

Als norm werd geformuleerd: de stervende bewoner wordt niet alleen gelaten.

Normen en knelpunten

De werkprocessen zijn beschreven van opname- verblijf- vertrek op de zorgafdeling. Vervolgens zijn er normen geformuleerd met de medewerkers die zij wenselijk vinden voor een goede kwaliteit van zorg.

De medewerkers:

– de bewoner beschikt over onvoldoende schone en hele kleding

– de avonddienst kan de bewoner niet op de gewenste tijd naar bed helpen en heeft onvoldoende tijd voor verpleegtechnische handelingen

– in acute noodsituaties is er een tekort aan verbandartikelen

– tillen met 2 personen gebeurt niet ’s ochtends terwijl het wel nodig is

– de verzorgingsbehoeftige bewoner drinkt meestal niet/bijna nooit 1.5 liter vocht per dag

De afdelingshoofden:

–  het bijwerken van het zorgplan

– onvoldoende beschikbaarheid van hulpmiddelen

– het niet tijdig signaleren van veranderingen in de zorgkwaliteit

De nachtdienst:

– niet weten om te gaan met bewoners met psychische stoornissen, zoals angsten, wanen en hallucinaties

–  het is moeilijk te realiseren de bewoner te tillen met 2 personen

– de zwervende bewoner wordt niet binnen een uur gemist

Voor alle ervaren knelpunten zijn de oorzaken geinventariseerd en maatregelen benoemd op het niveau van de afdeling en van de organisatie als geheel.

Conclusies

De geformuleerde normen werden meestal wel gehaald. Als het niet lukte werden bepaalde werkzaamheden uigesteld. Er was dus voldoende autonomie om de werkdruk te verlagen; daarmee werden de nromen ook – tijdelijk-  losgelaten of verlaagd. Met name klusjes werden niet gedaan of uitgesteld.  Alleen in de avonddienst bleek er sprak te zijn van werkdruk waar geen mogelijkheden waren om zaken anders te doen of niet te doen. Hier was te weinig personeel en te veel werk. Vervolgens is hier meer personeel ingezet.

Het proces van het beschrijven van de werkzaamheden en het formuleren van de normen was heel verhelderend en heeft veel discussie gebracht.

Voorbeelden van de maatregelen

  • het vrijstellen van afdelingshoofden van uitvoerende zorgtaken
  • het invoeren van de functie contact verzorgende
  • een interne flexpool waardoor pieken in de zorgverlening konden worden opgevangen
  • het terugtrekken van medewerkers zorg uit de centrale keuken
  • afspreken wie wanneer gaat kijken bij de terminale bewoner
  • een assortiment dranken wat 3x per dag werd verstrekt, waaronder vruchtensap
  • tijdig signaleren van het restant schone en hele kleding