Beschermd wonen wordt persoonsgerichter

Joris Sträter, directeur Woonzorg Asten-Mierlo-Someren,

is hier helder over.

Hieronder enkele citaten uit het interview met Joris Sträter in Savant Magazine juni 2014 (Lees ook “BOM-project werpt vruchten af”):

“Bij beschermd wonen (voorheen bekend als verpleeghuiszorg) richten we ons op de mens achter de ziekte.

Een dementerende heeft immers een volwaardig leven geleid. Wij vinden dat dit niet zomaar aan de kant mag worden geschoven,

omdat die persoon ziek is. We moeten actief op zoek naar dat verleden, omdat daarin de sleutel voor een betere zorgverlening ligt.”

Het beschermd wonen gaat dus veranderen. Deze wordt -op basis van nieuwe inzichten-persoonsgerichter.

“Als we de zorg beter kunnen afstemmen op de klant, kunnen we in de laatste levensfase nog een aantal gouden jaren bieden.

Daar gaat het ons om.”

Alternatieven

In april 2014 zijn de medewerkers in beschermd wonen geïnformeerd over de veranderingen.

Deze worden fasegewijs ingevoerd aan de hand van drie projecten die elk een ander aspect van de zorgverlening belichten:

Fixatievrije zorg, de Brein Omgevings Methodiek (BOM) en Passiviteiten Dagelijkse Leven (PDL).  

De weg naar fixatievrije zorg is twee jaar geleden al ingezet.

Het tweede project betreft de Brein Omgevings Methodiek (BOM).

Bij deze methode wordt ervan uitgegaan dat dementerenden aantoonbaar beter functioneren op het moment dat hun woonomgeving herkenbaar is.

Middels het plaatsen van meubilair, radio’s uit vroeger tijden en zwarte toiletbrillen wordt dit gerealiseerd.

“De woonomgeving is een breed begrip; medewerkers maken hier eveneens deel van uit. Onnodige prikkels moeten worden voorkomen.

Hierdoor raakt de klant vermoeid en reageert dan alleen vanuit emotie. Het gaat erom de juiste dosis prikkels te bieden, zodat de klant zich prettiger voelt.

Zorgverleners werken daarom rustig en dragen geen rinkelende sieraden meer. Standaardisering van dagelijks terugkerende zaken, zoals een gedekte tafel, werkt goed.

Daarbij telkens de attributen op dezelfde plek leggen, leidt tot herkenbaarheid.”

Brein Dementie en Omgeving implementeert de Brein Omgevings Methodiek in de woongroepen voor mensen met dementie van Savant Zorg.