Referenties

Project invoeren van de Brein Omgevings Methodiek

St. La Providence, Grubbenvorst

Locatie: verpleegafdelingen PG met kleinschalige zorg (25 cliënten) en groepsverzorging
Uitvoering: Theo Mattijssen, Linda Willems, Marga van Oort en docenten Wilma Lanke en Hans van Dam

Teammanager verpleegafdelingen PG Truus Kempen:
De metingen voor en na het traject tonen duidelijke verbeteringen:

 • Meer mensen eten zelfstandig, dus minder mensen worden geholpen met de maaltijd
 • Er zijn geen bed patiënten meer, voor de start waren dit twee cliënten
 • Er zijn minder dolers
 • Er komen ‘s nachts minder mensen uit bed
 • Er zijn geen mensen meer met ondergewicht, voor de start was dit er één
 • Er is minder agressie, de consulten van psycholoog zijn vermindert
 • Er is geen diagnose depressie meer, voorheen twee cliënten

Nog meer lezen over de ervaringen van la Providence? Lees verder……

Savant Zorg: Sonnehove, Someren

Locatie: Pilot op 2 verpleegafdelingen PG met kleinschalige zorg (25 cliënten)
Uitvoering: Marga van Oort, Linda Willems

Uit het interview in het Savant magazine van juni 2014 met teamleider Wilke Crommentuijn:
“Het BOM-project werpt vruchten af: geen ondergewicht meer, mensen zijn ’s nachts rustiger en vertonen minder probleemgedrag.” Lees het hele interview.

St. Humanitas: Hannie Dekhuijzen Rotterdam

totaal 24 woongroepen)
Uitvoering: Ina Vink, Linda Willems, Marga van Oort en docenten Wilma Lanke en Hans van Dam

Manager Zorg en Welzijn Paul ten Bergen:

“In april 2013 bij de evaluatie van de pilot op de eerste van de vier afdelingen is het volgende genoemd:

 • De medewerkerstevredenheid is gestegen, het ziekteverzuim is gedaald en medewerkers voelen zich rustiger en deskundiger in de omgang met de cliënten.
 • Ook de familie ervaart meer contact met hun verwanten en voelt minder agressie.
 • Er zijn minder aanvragen ingediend bij de psycholoog voor omgangsadviezen en er worden ook minder psychofarmaca voorgeschreven.
 • Er zijn minder bewoners die dolen en de cliënten zijn aangekomen, want zij eten beter”.

In april 2014 is het project op de tweede en derde afdeling geëindigd. De behaalde resultaten waren overeenkomstig. Tegelijkertijd is het project op de vierde en laatste afdeling gestart.

Quick Scan Brein Dementie en Omgeving

Uitvoering: Wilma Lanke, Marga van Oort

St. Brentano, Amstelveen

Locaties: Klaasje Zevenster, Olmenhof

Regiomanagers Miriam Lammers en Marijke Terpstra:

 • Wat een verfrissende deskundigheid. Die opent je eigen ‘vakogen’.
 • In een Quickscan van één dag werden bijvoorbeeld de omgeving en de werkprocessen rondom het eten bekeken. De inzichten waren even geweldig als eenvoudig. ‘Waarom hebben we dit zelf niet bedacht?’
 • De rapportages hebben direct geleid tot veel verbeteringen in de praktijk.

Zorggroep Tellens Friesland

Locaties: woonzorgcentra Ny Mariënacker, Saxenoord, Nij Stapert, Huylckenstein, Avondrust, Bonifatiushuis, Dr. Wumkeshûs

Voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Tellens de heer Arend Schenkel:

“De locaties die jullie bezocht hebben, hebben allemaal (in hun jaarplan 2013) de verbeteracties verwerkt (zowel personeel als materieel). Wij hebben alle rapporten ook beschikbaar gesteld aan locatiemanagers waar jullie niet zijn geweest en ook die zijn ermee aan de slag. Persoonlijk denk ik dat het enthousiasme waarmee men aan de slag is gegaan, te maken heeft met de aard van jullie aanbevelingen: het zijn praktische eye-openers die met relatief eenvoudige acties te realiseren zijn”.

Florence  Den Haag

Locatie: verpleegafdeling PG in verzorgingshuis Wenckebach

Teamcoach en verpleegkundige niveau 5 Wilma Groeneveld:

Een Quick Scan levert veel bruikbare adviezen op. Het is geen weggegooid geld. De sfeer in de huiskamer is nu prettig, vriendelijk en warm doordat de inrichting is verbeterd. De ruimte beantwoordt nu aan de behoeften van de cliënten. We werken meer volgens een bepaalde structuur. Als we netjes de aanbevelingen opvolgen rondom de maaltijden dan eten de mensen meer en beter”. Lees verder…..

Lessen, lezingen en workshops

Uitvoering: Linda Willems, Marga van Oort

 St. Brentano Amstelveen

Workshops voor medewerkers zorg in- en extramuraal en medewerkers dienstverlening getiteld: “Theorie en praktijk van Omgevingszorg bij dementie” op maat gemaakt voor de thuiszorg, de intramurale zorg en de dienstverlening

Regiomanagers Miriam Lammers en Marijke Terpstra:

“Al onze zorgmedewerkers kregen nieuwe energie nadat ze de bijeenkomsten van Marga van Oort en Linda Willems hadden bijgewoond. Ook was de theorie meteen toepasbaar in de praktijk”

De Rijnhoven, Leidse Rijn bij Utrecht

Bijeenkomsten met medewerkers deeltijdzorg  “Omgevingszorg bij dementie”

Coördinerend wijkverpleegkundige Janny Nipius: om aan te geven hoe er is gereageerd vanuit de collega’s:

“de volgende morgen kwam een collega naar mij toe en vertelde, dat ze het zo’n interessante cursus vond. Er ging een wereld voor haar open. Dit heb ik van meerdere collega’ s gehoord. De deuren worden nu gesloten en men probeert minder heen en weer te lopen. Alle tips en uitleg over dementie zullenl niet in een keer  blijven hangen, maar als collega’ s zich maar bewust zijn van wat ze doen en dat ze met dementerende bewoners omgaan”.