Quick Scan Observatie

door Marga van Oort en Wilma Lanke

Onze visie: Een herkenbare, voorspelbare en steunende omgeving bieden voor mensen met dementie.

Waar kijken wij naar?

 • Bouw en inrichting binnen en buiten
 • Organisatie en presentatie maaltijden
 • Dagritme en zinvolle tijdbesteding
 • Persoonsversterkende interacties
 • Welzijn van cliënten

Wat doen wij?

We inventariseren de gunstige en ongunstige omgevingsfactoren voor het beschadigde brein op locatie in één dag.

Wat analyseren we?

 • herkenbaarheid en routing van alle ruimtes waar cliënten wonen en gebruik van maken
 • de geluiden, het licht, het contrast
 • het doen en laten van cliënten in de huiskamer, op de eigen kamer. op de dagbesteding, dagopvang of restaurant
 • de interactie van cliënten met elkaar
 • dagritme en het betrekken van cliënten bij het huishouden
 • de organisatie en presentatie van de maaltijd
 • zingevende en persoonsgerichte activiteiten
 • de communicatie en bejegening door zorgverleners
 • analyseren van de buitenruimte op zichtbaarheid, herkenbaarheid en contrast

Rapportage

Met de voorbeelden en adviezen uit de nabespreking en de rapportage met fotobijlage kunnen de medewerkers en de organisatie direct aan de slag.

Belevingsplekken

Belevingsplekken kunnen de stemming van mensen met dementie verbeteren en herinneringen doen herleven.
Wat we daarmee bedoelen legt Wilma Lanke uit in haar column >Lees verder

Kijk ook eens bij  Opdrachten