BOM-project

De aanpak is oorspronkelijk ontwikkeld in 2008-2009 door Dr. Anneke van der Plaats onder de naam Brein Omgevings Methodiek.

Sindsdien zijn er vele BOM- projecten ingezet als strategisch opleidingsplan in organisaties. Het behoud van nieuwe kennis en vaardigheden toegepast in de eigen afdeling/huiskamer met de eigen collega’s en cliënten geeft meer garantie voor borging van alles wat geleerd is. In de eigen organisatie is het makkelijker om de overgang te maken van kennis naar houding en gedrag en die toe te passen in de dagelijks praktijk. >Lees meer: bij BOM in het DNA van de organisatie.

De combinatie van observatie op locatie en werkplekleren draagt bij aan de doelen van een cliëntgerichte organisatie in een veranderende externe omgeving. Daarmee is het een effectieve en efficiënte interventie die resultaat biedt op meerdere afdelingen/huiskamers tegelijk.

Een teammanager zegt het zo tegen zijn teams: de BOM is OM!

Er zijn velerlei redenen om te kiezen voor een Project gericht op het observeren, herkennen en verbeteren van de omgeving voor mensen met dementie zijn vaak velerlei.

Vanuit de cliënt:

 • Cliënten met onbegrepen (probleem) gedrag zoals  lopen, tikken, roepen, dutten, vallen, achteruitgang van vaardigheden met eten, etc
 • Cliënten die agressief reageren
 • Veel mensen met ondergewicht en
 • Cliënten met depressie en /of apathie
 • Nachtelijke onrust
 • Bed-patiënten met ethische dilemma’s tot gevolg
 • Vele leegte momenten op een dag
 • Een gemis aan ritme en structuur op de dag

Ons devies: observeren en analyseren om te komen tot de juiste aanpak bij onbegrepen gedrag. Niet opgeven voordat alle non-medicinale interventies zijn uitgeprobeerd en geëvalueerd.

Vanuit de organisatie:

 • Er is geen gezamenlijk referentiekader dat houvast biedt om het juiste te doen
 • Eigen manieren van werken blijven bepalend in plaats van de gemeenschappelijke aanpak met afstemming als  codewoord
 • Hoe kunnen medewerkers meer regie nemen en leren te vertrouwen op collega’s?
 • de omgeving biedt te weinig voorspelbaarheid voor de cliënten en hen daardoor stress oplevert
 • Zorgmedewerkers zijn doeners. Begeleiden en kijken vraagt een gedragsverandering
 • Medewerkers die wel willen samenwerken maar elkaar niet durven aanspreken voor een beter resultaat
 • Een lerende organisatie vormen waarin ruimte wordt gemaakt voor ervarend leren en medewerkers zelf actief ongunstige situaties beinvloeden
 • Teamleiders teveel op afstand waardoor medewerkers steun missen

Lees het Savant magazine van juni 2014: BOM-project werpt vruchten af. Om een idee te geven wat Savant Zorg ( regionale aanbieder ten oosten van Eindhoven) zich ten doel heeft gesteld in de beleidsperiode 2015-2017.

Recente publicaties:

 1. Het Trimbosinstituut en Vilans hebben in 2014 acht kernelementen op basis van de bestaande richtlijnen samengesteld, in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Deze elementen zijn voor zorgverleners een hulpmiddel bij de zorg voor mensen met dementie en het omgaan met onbegrepen gedrag. Lees meer over de 8 kernelementen
 2. Een voorbeeld uit het proefschrift van Sandra van Beek ( NIVEL) (2013)over het belang van afstemming en samenwerking in de zorg aan mensen met dementie: In de woonkamer van de dementieafdeling zitten drie oudere dames aan tafel. De tafel is keurig gedekt, de borden zijn leeg. Een oude vrouw bij het raam zingt zachtjes voor zich uit en bij de deur zit mevrouw M. in een rolstoel. >Lees verder

>Lees meer over onze werkwijze en de referenties