Opdrachten

Implementeren van de BOM-Omgevingszorg bij Dementie

projectbegeleiders: Marga van Oort, Ina Vink 2013-2018, Theo Mattijssen
Lessen en trainingen: Marga van OortLinda Willems, Wilma Lanke en gastdocenten 

Quick Scan Brein Dementie en Omgeving

Marga van Oort, Wilma Lanke

Lessen, lezingen en workshops

Marga van Oort, Linda Willems, Wilma Lanke

Advies binnen en buitenruimte

Wilma Lanke ( zie voor meer informatie de website www.lanke-omgevingsvormgeving.nl  )