Marga van Oort

foto1In de afgelopen jaren heb ik  Belevingsgericht Omgevings Management ingevoerd op meer dan 120 woongroepen.

Resultaat:  Een herkenbare, gestructureerde omgeving met een dagritme wat voorspelbaar en activerend is voor mensen met dementie. Zie hiervoor Opdrachten

De cursus “Design for Dementia” (2012) van het Dementia Services Development Centre ( DSDC-Iris Murdoch Building Stirling University) in Schotland heeft mijn kennis verbreed.

Mijn werkervaring heb ik opgedaan in de thuiszorg en de ouderenzorg. Afgestudeerd als klinisch psycholoog van arbeid en organisatie (1996) heb ik mij ontwikkeld als deskundige op het gebied van wonen, zorg en welzijn voor ouderen en Omgevingsinterventies voor mensen met dementie.

Projectmanagement

Ik ben analytisch, betrokken, onafhankelijk, plichtsgetrouw en een kundig planner en organisator.

Bestuurders en managers waarderen de gestructureerde werkwijze en de tussentijdse evaluaties over de voortgang en het feit dat de begroting niet wordt overschreden.

Quick Scan Observaties

Mijn omgevingsgerichte observaties zijn zeer herkenbaar waardoor medewerkers zich gewaardeerd voelen in hun dagelijks werk. De Quick Scans geven veel inzicht en organisaties kunnen er meteen mee aan de slag.

Ik geef praktische adviezen voor het aanpassen van de inrichting in de huiskamers ( o.a. licht en contrast)voor het eten en drinken, bij het bezig zijn, in het contact.

Kennisoverdracht in lessen en lezingen

Mensen zijn geboeid door mijn lessen en lezingen over het brein en het gedrag van mensen met dementie.

Ik voorzie de praktijkgerichte en intuïtieve kennis van medewerkers, familie en vrijwilligers van een theoretische basis die bruikbaar is in het werk van alledag.