Lezingen, lessen, workshops

Alle lezingen, lessen, workshops worden op maat gemaakt op vraag van de organisatie en toegesneden op vragen van de deelnemers. Dat kan een kick-off bijeenkomst zijn in het kader van een visietraject of een lezing of workshop zijn bij de opening van een nieuwe locatie.
Wij komen altijd naar u toe.

Veel gehoorde reacties:

Nu snap ik waarom mijn moeder de TV niet meer leuk vind.

Nu begrijp ik beter wat ik wél kan doen om contact te krijgen.

Sinds ik toepas wat jullie hebben verteld, heb ik meer contact met mijn cliënten en ben ik zelf ook rustiger.

Ik ben ook eens gaan observeren en ben geschrokken van de geluiden en alle drukte in de huiskamer.

Jeetje, nu blijken drie cliënten wel met enige stimulans zelf te kunnen eten! Dat is fijn voor hen en ook rustiger voor ons.

Nu weet ik hoe ik kan binnenkomen en weggaan zonder dat mijn partner overstuur raakt.

Onderwerpen:

Rode draden? Vriendelijk en veilig contact maken; de regie voeren over de huiskamer; gunstige en ongunstige omgevingsfactoren benoemen, oorzaak en gevolg begrijpen bij reacties van cliënten,

  • Leren kijken door de ogen van mensen met dementie 
  • Theorie en Praktijk van Belevingsgerichte Omgevingszorg bij Dementie: kennismaken met nieuwe hersenkunde en de theorie omzetten in eigen handelen door het oefenen van situaties uit het werk van alledag
  • Zien eten, doet eten: gunstige omgevingsfactoren bij eten en drinken
  • Elke dag een goede dag: zingeving, persoonsgerichte dagbesteding, initiatief en activering, bewegen
  • Voorkomen van moeilijk hanteerbaar gedrag: angst, agressie, apathie, zenners, dolers en evenwichtzoekers
  • Omgevingszorg in de Nacht: een omgevingsgerichte benadering voor een rustige nacht voor cliënten en medewerkers
  • Familie als partner: persoonlijke zorg versterken door betrekken van familie en naasten

>Leergangen voor medewerkers en coaches 

Thuiswonen met dementie

linda-willems-speelt-mevr-de-wit< Op de foto: Linda Willems speelt Mw. de Wit. Medewerkers worden uitgedaagd haar op verschillende manieren te benaderen. Daarna worden helpende benaderingswijzen uitgewisseld. 

Medewerkers in de thuiszorg zijn zich scherp bewust van het feit dat zij werken in het huis van de cliënt. Zij zijn gewend om af te stemmen op de persoon en de situatie. Thuiszorgmedewerkers werken alleen en zelfstandig. Juist in de omgang met mensen met dementie kunnen zij niet terugvallen op een collega, die even uit de andere woning kan komen helpen. Dat vraagt van hen een groter arsenaal aan benaderingswijzen om mensen met dementie doelgericht te laten zijn bij wassen, aankleden, eten.

75% van de mensen met dementie woont zelfstandig. Daarvan woont 40% alleen. In grote steden is dit omstreeks 50% – 55%. Zelfstandig wonen vraagt eigen regie.

Bij mensen met dementie geeft dat gaandeweg spanning tussen de eigen regie ondersteunen én andere aspecten. Denk aan alleen zijn, zinvolle tijdbesteding, weten wanneer het etenstijd is en de risico’s van alleen zijn.

Een ander aspect is de samenwerking met de collega’s. Voor mensen met dementie is Rust, Regelmaat en Ritueel belangrijk om hen houvast te geven. Dat vraagt afstemming met collega’s om die voorspelbaarheid structureel aan te bieden.

Zie voor een referentie: Brentano en de workshop Theorie en praktijk van Omgevingszorg.

Kijk bij Opdrachten