Borging

Vele organisaties hebben de uitgangspunten en werkwijzen van Omgevingszorg ingevoerd. Zij proberen na afloop van een project met de inzet van de coaches vast te houden wat er bereikt is. Bijvoorbeeld door een borgingsplan te maken of Omgevingszorg op te nemen in het kwaliteitsbeleid. Toch is het moeilijk door verloop van personeel of de vele andere prioriteiten die de aandacht vragen.

Sinds kort komen organisaties bij ons terug die enkele jaren geleden Omgevingszorg hebben ingevoerd. Dan kijken we samen naar de beste manier om weer op het gewenste niveau te komen. Bijvoorbeeld: de begeleiding en het afstemmen van medewerkers op de cliënt is nog steeds meer dan goed, maar het bieden van kleine activiteiten op de huiskamer en het bewegen gebeurt te weinig.

Er zijn ook organisaties die jaarlijks hun nieuwe medewerkers, familie en vrijwilligers basiskennis willen kunnen bieden. Zij kiezen meer voor een soort abonnement. In samenspraak met de zorgorganisatie wordt bepaald waaruit de borging en/ of een abonnement bestaat.

Bij nieuwe projecten is het maken van een borgingsplan onderdeel van de overeenkomst.