Diensten

Elke dag een goede dag

  • Medewerkers en familie leren kijken door de ogen van de cliënt. Medewerkers en familie kennen de geschiedenis van de cliënt. Medewerkers kennen de cliënten en stimuleren hen te doen wat zij altijd deden. Bewust en attent werken door de juiste prikkels toe te voegen en ongunstige prikkels te vermijden zoals heen een weer lopen, kletteren met servies, de radio op 538.
  • Cliënten gedijen bij duidelijkheid, structuur en rituelen. Als we de hele dag zien als een ketting van activiteiten ( opstaan,wassen, aankleden, eten, krantje lezen, koffie drinken….) en rustmomenten, dan kunnen we dat ritme volgen en mensen met dementie erin meenemen. Zo kunnen we leegtemomenten voorkomen die een bron zijn van onrust en zoeken.
  • Een eenduidige werkwijze kan veel bijdragen aan duidelijkheid en herkenbaarheid voor cliënten. Op dezelfde manier de maaltijd beginnen en beeindigen, mee eten en voorbeeldgedrag laten zien. Een team dat op elkaar kan vertrouwen, afstemt en samenwerkt voelt als een warme deken en geeft veiligheid.
  • Verbeteringen in de inrichting van de huiskamers op een zodanige wijze manier dat deze beantwoord aan de huidige inzichten op het gebied van wonen, licht, geluid, geur en hoeveelheid persoonlijke ruimte.

Observatie en analyse van:

Bouw en inrichting binnen en buiten
Organisatie en presentatie van maaltijden
Dagritme en zinvolle tijdbesteding
Welzijn van cliënten
Communicatie en regie
Persoonsversterkende interacties

Een totaal aanpak met familie, medewerkers, vrijwilligers en middenkader

Praktische adviezen voor binnen en buiten ruimte
Kennis en inzicht
Non-medicinale interventies
Deskundigheidsbevordering,training en coaching op locatie
Van observatie tot implementatie
Interne opgeleide coaches borgen verbeteringen

Vormen: