Copyright

De inhoud van deze website valt onder het auteursrecht van Brein Dementie & Omgeving, eigendom van Marga van Oort met de bedrijfsnaam “ADVIES zorg*welzijn*dementie*” ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50238701 met BTW-nummer: 67806594B01.

De Algemene Voorwaarden vind u hier.

De gebruikte foto’s komen van de campagne “Onthou mens, vergeet dementie” zijn vrij verkrijgbaar bij de makers ervan in België na aanmelding: Onthou mens vergeet dementie. De andere foto’s zijn gemaakt door Marga van Oort. Het is niet toegestaan deze foto’s te kopiëren of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door Brein Dementie & Omgeving. De informatie op deze site is alleen bedoeld voor eigen gebruik en mag louter daarvoor gebruikt worden.

In geval u informatie van deze site voor zakelijke of commerciële doeleinden wilt gebruiken, dient u vooraf contact met ons op te nemen en onze goedkeuring af te wachten. Totdat u onze goedkeuring krijgt dient u zich te onthouden van het gebruik van (beeld)materiaal voor zakelijke of commerciële doeleinden.

Overneming van teksten, beeldmaterieel of het ontwerp van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming resulteert in juridische actie.