Wetenswaardig

In deze rubriek verzamelen we nieuwsberichten. Tips en voorbeelden die we zelf gebruiken bij onze lezingen en projecten. Ook ontroerende berichten met links naar filmpjes of gedichten of boeken kunt u hier vinden. Alles wat ons op ideeën kan brengen en waarvan het jammer is als we er niets mee doen omdat we het weer vergeten …….
Ziet u iets interessants? Dan horen we dat graag via het contactformulier.

Music en Memory

In oktober 2012 zijn Simone Brinkman en Martijn Derrix binnen GGz Centraal gestart met het project ‘Music & Memory’.

Music & Memory is een in de Verenigde Staten ontwikkelde methode waarbij mp3 spelers met persoonlijke speellijsten worden ingezet zodat cliënten in de ouderenzorg: http://musicandmemory.org/

  • herinneringen kunnen opdoen
  • positieve ervaringen kunnen beleven
  • actiever worden
  • en spraakzamer, waardoor agitatie vermindert.

 

Bewegen is belangrijk

Bewegen is belangrijk. Mensen die voldoende bewegen hebben minder kans om dementie te krijgen. Maar uit onderzoek blijkt dat ook mensen met dementie baat hebben bij beweging. Door beweging lijkt de ziekte trager te verlopen. Zo verbetert het denkvermogen en verloopt het doen van alledaagse activiteiten beter. Maar wat kun je doen om actief te blijven bij dementie? In dit artikel vindt u meer dan 50 ideeën om te bewegen. Buiten of binnen, vooral nuttig of juist leuk, bij een vereniging, samen of toch alleen. Er is altijd iets dat bij u past.   [Lees meer…]

Film Nebraska

Heeft u ook wel eens een enveloppe gekregen met de schreeuwende tekst: U bent de gelukkige! U heeft een  prijs gewonnen. In de film Nebraska gebeurt dit een oude man en hij gelooft erin!  Hij denkt dat hij een miljoen dollar heeft gewonnen en reist het hele land door om het geld op te halen. Zijn familie maakt zich zorgen om hem omdat hij begint te dementeren. Zijn zoon, die weet dat de loterij oplichterij is, gaat met hem mee op reis.

Een prachtige film in zwart-wit. Ontroerend en hilarisch. Een herkenbare familie met strevingen en dromen die niet zijn uitgekomen. Kinderen die te weinig weten van hun ouders zoals ze ooit waren. Iedereen die wel eens worstelt met de vraag of meegaan in de beleving van de persoon met dementie nu juist is of niet: bekijk de film en zie de trailer Nebraska

30.000 mensen met dementie ondervoed

Ondervoeding bedreigt de gezondheid van mensen met dementie. Dat blijkt uit een vandaag verschenen rapport van ‘Alzheimer’s Disease International’ (ADI), de internationale koepelorganisatie waar ook Alzheimer Nederland lid van is. In Nederland zijn tienduizenden mensen met dementie ondervoed. In tegenstelling tot wat veel wordt gedacht, komt ondervoeding ook al vroeg in de ziekte voor. Mensen met dementie die ondervoed zijn hebben meer gezondheidsproblemen en een sneller ziekteverloop, met als gevolg vaker ziekenhuisbehandeling en eerder opname in een verpleeghuis. [Lees meer…]

Facebook-app Villa Dementia

Alzheimer Nederland heeft afgelopen week de Facebook-app Villa Dementia gelanceerd. De app heeft als doel om Facebookgebruikers die niet of nauwelijks te maken hebben met dementie, heel even de (mogelijke) impact van dementie in het dagelijks leven te laten ervaren.

Verwarring Het is een uitdaging om dementie relevant te maken voor mensen die niet met de ziekte te maken hebben. Wij doen dit in deze campagne door mensen zelf even te laten ervaren wat het betekent om de grip op de werkelijkheid te verliezen in je eigen huis. Het zelf ervaren is confronterend en brengt de problematiek dichtbij. Bekijk de app.

Meer passende activiteiten voor mensen met dementie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 o.a. de verantwoordelijkheid om (dag)activiteiten in groepsverband te bieden aan een groeiende groep mensen met dementie. Door de bezuinigingen een forse uitdaging. Met minder geld toch passende en voldoende begeleiding en (dag)activiteiten bieden, hoe moet dat? Daarover heeft Alzheimer Nederland met een groep deskundigen een handreiking geschreven voor gemeenten. Een van de tips is om meer aan te sluiten op de behoeften van een nieuwe generatie cliënten: minder nadruk op verpleging en verzorging, meer op plezier, bewegen, cultuur en natuur.

Handreiking op de website van Alzheimer Nederland

Bijna de helft van dementerenden woont thuis

Ruim 40 procent van alle thuiswonende dementerenden in Nederland woont alleen. Dat blijkt uit cijfers die TNO opstelde voor Alzheimer Nederland, zo meldt dagblad NRC. Het gaat om ongeveer 80.000 mensen. Het is niet duidelijk wie moet ingrijpen als zij niet langer voor zichzelf kunnen zorgen. Per gemeente verschillen de cijfers enorm. Met name in Amsterdam (56 procent) en Rotterdam (52 procent) wonen de dementerende inwoners alleen thuis. Maasdonk heeft met 23 procent het kleinste aandeel.    [Lees meer…]

Contacten medewerkers essentieel voor goede dementiezorg

Sociale netwerken van verzorgend personeel op afdelingen in verpleeg- en verzorgingshuizen zijn van groot belang voor een goede zorg aan ouderen met dementie. Meer communicatie en meer uitwisseling van advies tussen verzorgenden, leiden tot een betere kwaliteit van zorg, zo stelt Sandra van Beek in onderzoek dat zij uitvoerde bij het NIVEL, waarop zij 30 september promoveert aan de Universiteit Utrecht.
In de woonkamer van de dementieafdeling zitten drie oudere dames aan tafel. De tafel is keurig gedekt, de borden zijn leeg. Een oude vrouw bij het raam zingt zachtjes voor zich uit en bij de deur zit mevrouw M. in een rolstoel. Een verzorgende komt binnen en strijkt een van de dames aan tafel over het haar. “Bent u klaar met eten?” De vrouw reageert niet. De verzorgende vraagt aan haar collega’s bij het keukenblok: “Heeft niemand nog ontbijt gehad?” En ze loopt naar mevrouw M. om haar medicijnen te geven. Later brengt een andere verzorgende mevrouw M. een boterham en een glas melk. Mevrouw giet het glas melk in het lege kopje van haar medicijnen en over haar jurk, en valt dan in slaap. Even later wordt ze naar de dagactiviteit gebracht. Niemand heeft in de gaten dat ze nog niet heeft ontbeten. [Lees meer…]

Effectieve zorg bij dementie verzameld

Op de website Informatiedesk effectieve zorg en behandeling bij dementie

van het VU medisch centrum zijn zorg-en behandelmethoden bijeen gebracht waarvan is aangetoond dat ze effectief zijn.

De methoden zijn geordend op de situatie thuis en in het verpleeghuis.

Teamwork in de zorg is onder de maat

Teamwork in de zorg is volgens professionals niet optimaal. Zes van de tien zorgmedewerkers zien ruimte om de teamprestaties te verbeteren. Dit blijkt uit een peiling van het kenniscentrum voor zorginnovatie CBO.

De respondenten geven onder meer aan dat de onderlinge communicatie binnen teams beduidend beter kan. Het geven van onderlinge feedback is blijkens de enquête onvoldoende in de dagelijkse praktijk ingebed. “Groepjesvorming” wordt expliciet aangemerkt als sta in de weg voor betere teamprestaties. Ook onderling vertrouwen scoort niet optimaal. Zorgprofessionals betwijfelen of ze voldoende vaardigheden hebben om samen problemen op te lossen, direct nadat ze ontstaan. Daarnaast vinden de zorgprofessionals dat leidinggevenden onvoldoende coachend managen en meer voorbeeldgedrag moeten laten zien. [Lees meer…]