Zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking en dementie

Op 4-7-2016 werkt Marga van Oort mee aan een studiedag voor ouderen met een verstandelijke beperking en dementie van StudieArena. Wij richten onze workshop op het inzicht krijgen in gunstige en ongunstige factoren in de omgeving. Denk aan het gebruik van harde materialen, het aantal cliënten in één ruimte, communicatie, zichtbaarheid door contrast etc. Wij hopen u daar ook te zien; onze workshop is onderdeel van het ochtend programma en is getiteld Invloed van de omgeving.

BOM in het DNA van de organisatie

De BOM wordt gewaardeerd door de organisaties die een project hebben afgerond.

Velen hebben OMGEVINGSZORG opgenomen in het beleid. [Lees meer…]

Dementie: van hersenlagen tot omgangsvragen

Dit boek is geschreven door Ronald Geelen en Hans van Dam, uitgegeven bij Bohn Stafleu van Loghum (2016).

Wij zijn blij met dit boek, wat primair is bedoeld voor psychologen, artsen en verpleegkundigen. Hans van Dam is onze vaste gastdocent en geeft de les met de titel: omgaan met onbegrepen gedrag. Het boek zoekt naar antwoorden op uiteenlopende vragen. Veel ervan komt in onze projecten aan de orde. Vanuit de praktijk worden relevante feiten aangedragen en praktische aandachtspunten. Het is een interessant, samenhangend en zeer compleet overzicht van allerlei zaken die een rol spelen bij de zorg voor mensen met dementie.

Voor coaches, teammanagers en docenten op ROC’s een interessant boek wat ook als naslagwerk kan dienen. Lees meer

Omgaan met gedragsveranderingen

We hebben een workshop gegeven getiteld, invloed van omgevingsfactoren op gedrag, op het congres van Studie Arena over Omgaan met gedragsveranderingen op 11-1-2016.

Zowel de theorie van de hersenkunde als de invloed van de bouw en inrichting zijn behandeld. Daarna is er interactief aandacht besteed aan afstemmen door middel van beleving en traagheid.

Humanitas De Steenplaat – 5 coaches gecertificeerd

In december 2015 is het project Omgevingszorg bij Dementie afgerond op de Steenplaat. [Lees meer…]

St. Humanitas symposium “Uw brein, onze zorg”

Naar aanleiding van de implementatie van Omgevingszorg bij Dementie in verpleeghuis Hannie Dekhuijzen en op de PG-afdelingen van De Steenplaat heeft st. Humanitas een symposium georganiseerd.

Onze bijdrage bestond uit:

Workshop Insteek wie
De B-factor Bejegening als omgevingsfactor: “vergeet dementie, onthoud de mens” Linda Willems, trainer-acteur
De C-factor Leren van cliënten door middel van casussen Hans van Dam, docent en consulent hersenletsel
De F-factor De invloed van bouw en inrichting op oriëntatie en beleving Wilma Lanke, omgevingsvormgever
De O- en W- factor Omgevingsgericht werken bij eten en drinken en dagbesteding Marga van Oort, Ina Vink projectbegeleiders omgevingszorg

Ministerie VWS benoemt Savant Zorg tot voorbeeld in de verpleeghuiszorg

Ministerie VWS benoemt Savant Zorg tot voorbeeld in de verpleeghuiszorg

Liefdevolle zorg voor onze ouderen

Als onderdeel van het plan ‘Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’ verzocht staatsecretaris van Rijn zorgorganisaties om voorstellen in te dienen gericht op kwaliteitsverbetering in de verpleeghuiszorg. Ruim 700 voorstellen werden ingediend waarvan er 200 zijn geselecteerd. De regionale zorgorganisatie Savant Zorg maakt met vijf verbetervoorstellen onderdeel uit van deze selectie. Savant is hierdoor benoemd als ‘voorbeeld’ in de verpleeghuiszorg en krijgt extra regelruimte voor de uitvoering van de voorstellen. In september gaan de eerste projecten van start.

Savant biedt cliënten met dementie of een somatische aandoening in haar verpleeghuizen een menswaardig bestaan. De vijf voorstellen die Savant indiende zijn allen methoden gericht op het vergroten van het welzijn van de bewoners van haar verpleeghuizen. Het ministerie van VWS noemde de voorstellen van Savant ‘sympathiek en bijdragend aan de verbetering van de kwaliteit van zorg bezien door de ogen van de cliënt’.

De sfeer van vroeger
De ingediende voorstellen worden al gedeeltelijk toegepast op de locaties van Savant en zijn positief ontvangen. Bijvoorbeeld het project ‘Omgevingszorg bij Dementie’ op de psychogeriatrische verpleegafdeling in het Helmondse woonzorgcentrum De Ameide. Hier zijn zowel de woonomgeving, de werkprocessen als de bejegening afgestemd op de belevingswereld van de zestien cliënten met dementie.

“Voorheen was onze afdeling te steriel, nu is het gezellig en huiselijk”, vertellen zorgcoördinator Richard Dehne en Andrea Verhagen, teammanager zorg. “We hebben met herkenbaar meubilair en oude spulletjes de sfeer van vroeger gecreëerd. Van de oude wandklok, bruineiken zitstoelen en oude radio’s tot Perzische tafelkleden en retro schemerlampjes. Ook hebben we meer kleurencontrast aangebracht op muren en vloeren. Alleen al door de omgeving te veranderen, zorg je voor rust, herkenning en meer overzicht. Nu voelen cliënten zich echt thuis en veilig. Ook kijken we bewust naar hun emotionele reacties bij de bejegening en voorkomen onrust. Zo dragen we bijvoorbeeld geen schoenen met hakken meer, rammelen we minder met sleutels en hebben we mobiel bellen tot een minimum beperkt. Bovendien hebben we de werkprocessen afgestemd op het dagritme en de beleving van onze bewoners en is er een betere balans tussen rust en activiteiten.”

Liefdevolle zorg voor onze ouderen

Mevrouw Connie van de Hout-Verhoeven zit heerlijk relaxed in de bruineiken zetel omringd door (v.l.n.r.) Ivo van Rossum, Richard Dehne en Andrea Verhagen. 

Mooie, oude naaimachine
Volgens afdelingscoach Ivo van Rossum worden familie en mantelzorgers nauw betrokken bij het project. “Tijdens de start waren zij enigszins sceptisch. Maar al snel merkten ze dat hun dierbaren zich meer thuis voelden en rustiger werden. Bijvoorbeeld door de zithoek met open haard en de kleine kapel. Nu is iedereen enthousiast en denkt actief met ons mee hoe we nog beter kunnen aansluiten bij de belevingswereld van onze cliënten.” Mevrouw Connie van de Hout-Verhoeven woont al enige tijd op de psychogeriatrische verpleegafdeling in De Ameide en heeft het goed naar haar zin. Voor haar zijn de oude spulletjes al heel normaal. “Elke keer dat ik uit mijn kamer kom, zie ik die oude naaimachine staan. Mooi hoor, die herken ik direct. Maar nu ga ik terug naar de huiskamer naar Frans Bauer kijken, want dat vind ik gezellig”, zegt ze resoluut en loopt snel verder.

Regelruimte voor kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg
Met de benoeming door het ministerie VWS krijgt Savant meer regelruimte om de methoden verder in te voeren op de zeven woonzorglocaties van Savant. Savant waarborgt hierdoor een continue verbetering van de verpleeghuiszorg. Tevens worden de voorstellen ter beschikking gesteld als voorbeeld voor andere verpleeghuizen.

Zie voor het complete bericht: Liefdevolle zorg voor onze ouderen

Savant Zorg – de Brein Omgevings Methodiek reist verder

Vanaf september 2014 starten twee nieuwe projecten in de Ameidehof in Helmond en in Hof van Bethanië in Mierlo-Geldrop.

Er wordt een tweede groep coaches opgeleid. De teammanagers doen mee met de lessen voor de coaches en krijgen dezelfde kennis aangereikt.

De Ameidehof bestaat uit twee woningen voor 16 cliënten. Hof van Bethanië heeft vier woongroepen voor 32 cliënten.

Op beide locaties zijn inmiddels Quick Scans uitgevoerd zodat de fysieke omgeving van bouw en inrichting ook in beeld is.

Opfrissen en borgen van de Brein Omgevings Methodiek

Vele organisatie hebben Omgevingszorg bij Dementie ingevoerd. Lees meer bij Opdrachten en Referenties.

Bij een aantal organisaties heeft de werkwijze geleid tot aanpassingen in het beleid. Lees meer over de BOM in het DNA van de organisatie.

Om hen te helpen met de borging van de werkwijze en de resultaten is inzicht nodig in slaag-en faalfactoren.

In het najaar komen we met een aanbod voor organisaties die behoefte hebben aan onderhoud en verdieping.

26 coaches gecertificeerd

In vijf organisaties zijn in 2013-2014 alle huiskamers geobserveerd in combinatie met lessen voor medewerkers en coaches. Van groepsverzorging tot kleinschalig wonen tot afdelingen met 13-14 bewoners.

Op alle locaties is op feestelijke wijze aandacht besteed aan het afsluiten van het Project invoeren van de Brein Omgevings Methodiek.

Alle 26 coaches hebben een certificaat ontvangen waarin verklaard wordt dat zij zichzelf nu “coach omgevingszorg bij dementie” mogen noemen.

Om duidelijk te maken dat zij zich het omgevingsgericht kijken hebben eigen gemaakt hebben zij een speciale bril gekregen: een zogenaamde B.O.M. bril.

Zie hier in volgorde de foto’s van:

  • Humanitas Hannie Dekhuijzen en Terras aan de Maas in Rotterdam/Spijkenisse
  • Bartholomeus Gasthuis in Utrecht
  • Savant zorg, locatie Sonnehove in Someren
  • La Providence, Grubbenvorst

Zie voor een nabeschouwing over het project in La Providence in Grubbenvorst: Referenties en het interview met de teammanagers van Savant Zorg. Lees BOM-project werpt vruchten af (PDF)