Zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking en dementie

Op 4-7-2016 werkt Marga van Oort mee aan een studiedag voor ouderen met een verstandelijke beperking en dementie van StudieArena. Wij richten onze workshop op het inzicht krijgen in gunstige en ongunstige factoren in de omgeving. Denk aan het gebruik van harde materialen, het aantal cliënten in één ruimte, communicatie, zichtbaarheid door contrast etc. Wij hopen u daar ook te zien; onze workshop is onderdeel van het ochtend programma en is getiteld Invloed van de omgeving.