Omgaan met gedragsveranderingen

We hebben een workshop gegeven getiteld, invloed van omgevingsfactoren op gedrag, op het congres van Studie Arena over Omgaan met gedragsveranderingen op 11-1-2016.

Zowel de theorie van de hersenkunde als de invloed van de bouw en inrichting zijn behandeld. Daarna is er interactief aandacht besteed aan afstemmen door middel van beleving en traagheid.