Integratieve persoonsgerichte dementiezorg

Meer kwaliteit van leven; Integratieve persoonsgerichte dementiezorg

Dit boek focust op de integratie van kennis op het medische, functionele en belevingsvlak om het optimaal functioneren van mensen met dementie te bevorderen.

In Deel 1 wordt ingegaan op de diagnostiek, de symptomen en de (non)medicamenteuze behandeling van de verschillende vormen van dementie.
Deel 2 beschrijft concreet welke zorg er mogelijk is vanuit functioneel perspectief: basiszorg, omgevings- en activeringsstrategieën, en technologische hulpmiddelen.
Tenslotte komen in Deel 3 vele vormen van begeleiding aan de orde om de persoon met dementie en zijn omgeving te helpen leren omgaan met de gevolgen van dementie en emotioneel in evenwicht te blijven:

auteurs: Rose-Marie Dröes, Jos Schols, Philip Scheltens en anderen
Diagnosis Uitgevers