Bartholomeus Gasthuis Utrecht neemt Brein Omgevings Methodiek op in werving

“Het Bartholomeus Gasthuis omarmt de Brein Omgevings Methodiek:

door te kijken naar de inrichting van de (leef)omgeving, de werkprocessen en je eigen gedrag, houd je rekening met het aangetaste brein van een cliënt met dementie.

Met de juist prikkel en creatieve oplossingen wordt erop aangestuurd dat onze cliënten zich veilig en prettig voelen”.

Het Bartholomeus Gasthuis is een modern verzorgingshuis, verpleeghuis en Huis in de Wijk, met een algemene identiteit in de binnenstad van Utrecht.

“De kern van onze zorgvisie is, dat cliënten op een zo zelfstandig mogelijke manier – in contact met hun omgeving – een persoonlijke invulling kunnen geven aan hun leven en een menswaardig bestaan kunnen blijven leiden”