Bijna de helft van dementerenden woont thuis

Ruim 40 procent van alle thuiswonende dementerenden in Nederland woont alleen. Dat blijkt uit cijfers die TNO opstelde voor Alzheimer Nederland, zo meldt dagblad NRC. Het gaat om ongeveer 80.000 mensen. Het is niet duidelijk wie moet ingrijpen als zij niet langer voor zichzelf kunnen zorgen. Per gemeente verschillen de cijfers enorm. Met name in Amsterdam (56 procent) en Rotterdam (52 procent) wonen de dementerende inwoners alleen thuis. Maasdonk heeft met 23 procent het kleinste aandeel.   

Toekomstbeeld

TNO verwacht niet dat de percentages hard zullen stijgen de komende jaren, ondanks dat het aantal alleenwonende dementerenden tot 2040 zal verdubbelen. Dat komt doordat de grootste groep mensen met dementie 80-plussers betreft. In die groep verandert weinig aan het percentage alleenwonenden.

Cijfers dementie

De cijfers zijn gebaseerd op bevolkingsonderzoek, en inclusief de naar schatting 100.000 dementerenden zonder diagnose. In totaal lijdt in Nederland ruim een kwart miljoen mensen aan dementie, van wie 70 procent thuis woont.

bron: Zorgvisie