Effectieve zorg bij dementie verzameld

Op de website Informatiedesk effectieve zorg en behandeling bij dementie

van het VU medisch centrum zijn zorg-en behandelmethoden bijeen gebracht waarvan is aangetoond dat ze effectief zijn.

De methoden zijn geordend op de situatie thuis en in het verpleeghuis.