Teamwork in de zorg is onder de maat

Teamwork in de zorg is volgens professionals niet optimaal. Zes van de tien zorgmedewerkers zien ruimte om de teamprestaties te verbeteren. Dit blijkt uit een peiling van het kenniscentrum voor zorginnovatie CBO.

De respondenten geven onder meer aan dat de onderlinge communicatie binnen teams beduidend beter kan. Het geven van onderlinge feedback is blijkens de enquête onvoldoende in de dagelijkse praktijk ingebed. “Groepjesvorming” wordt expliciet aangemerkt als sta in de weg voor betere teamprestaties. Ook onderling vertrouwen scoort niet optimaal. Zorgprofessionals betwijfelen of ze voldoende vaardigheden hebben om samen problemen op te lossen, direct nadat ze ontstaan. Daarnaast vinden de zorgprofessionals dat leidinggevenden onvoldoende coachend managen en meer voorbeeldgedrag moeten laten zien.

ScanSamenwerkingbriefkaartVerbeterpotentieel

Volgens het CBO toont de Eerste Nederlandse Peiling Teamwork-in-de-Zorg aan dat er ten aanzien van teamprestaties in de zorg over de hele linie een verbeterpotentieel van 40 tot 60 procent bestaat. “Het is niet zo dat er geen teamgevoel is, maar teams beschikken niet altijd over de praktische tools of training om consequent als team te functioneren”, stelt senior adviseur Erica van der Schrieck van het CBO.

Minder fouten

Naast het ontbreken van competenties en scholing spelen ook hiërarchische werkverhoudingen een rol. Hiërarchie kan er ondermeer toe leiden dat medewerkers hun mond houden, terwijl het teambelang, de zorgkwaliteit of patiëntveiligheid juist openheid en communicatie vragen. Ook de werkdruk kan volgens Van der Schrieck een effect hebben op de teamprestatie. Niet zelden wordt de werkdruk aangevoerd om minder tijd te besteden aan overleg. Daarmee wordt volgens Van der Schrieck het paard achter de wagen gespannen. “Overleg en onderlinge feedback lijken misschien tijd te kosten, maar uiteindelijk levert het tijd op, omdat er minder fouten worden gemaakt.”

Voorbeeldfunctie

In het verbeteren van de teamprestaties ligt volgens Van der Schrieck ook een bestuurlijke opdracht besloten. “Een bestuurder kan het goede voorbeeld geven door geregeld met teams om de tafel te gaan en zelf feedback vragen”, aldus Van der Schrieck. “Dat breekt een gesloten cultuur open.”

Evidence-based

Volgens het CBO hebben teamprestaties een directe weerslag op de zorgkwaliteit en patiëntveiligheid. Om de teamprestaties structureel aan te pakken werkt het CBO met een door het Amerikaanse Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) ontwikkelde methode. De methode is gericht op een cultuur van continu verbeteren en is daarmee volgens AHRQ zowel een evidence-based systeem voor teamwork als een middel om de patiëntveiligheid aantoonbaar te verbeteren.

Bron: Skipr

Comments

  1. I have noticed that credit improvement activity should be conducted with tactics. If not, you might find yourself destroying your rank. In order to succeed in fixing your credit rating you have to see to it that from this moment you pay all of your monthly dues promptly prior to their slated date. It’s really significant because by certainly not accomplishing this, all other steps that you will take to improve your credit position will not be successful. Thanks for giving your thoughts.

  2. Thanks for the various tips discussed on this weblog. I have noticed that many insurance firms offer customers generous discounts if they elect to insure several cars together. A significant volume of households currently have several autos these days, in particular those with old teenage children still living at home, as well as the savings in policies could soon increase. So it pays to look for a good deal.

Speak Your Mind