Brein Dementie en Omgeving

Het doel:

De omgeving voor mensen met dementie zodanig te verbeteren zodat de omgevingsfactoren hen tot steun zijn in het dagelijks leven.

Focus:

  • een dementievriendelijke bouw en inrichting van binnen- en buitenruimten
  • een persoonsgerichte structuur van de dag: eten en drinken, zingeving en tijdbesteding
  • persoonsgerichte communicatie met mensen met dementie, met collega’s, met mantelzorgers  en vrijwilligers

Hoe:

Observeren op locatie,  lesgeven, trainingen, quick scans in één dag, workshops theorie en praktijk, veranderplannen maken en invoeren, opleiden van geselecteerde medewerkers tot coach omgevingszorg bij dementie

Waar:

Voor de thuissituatiein verzorgingshuizen, in bestaande en nieuwe verpleeghuizen en kleinschalig wonen, dagopvang en dagbehandeling

Voor wie:

Medewerkers, mantelzorgers, management, studenten en scholieren,  vrijwilligers

Bronnen:

We reiken een referentiekader aan wat zijn oorsprong vindt in:

  • de hersenkundige benadering in “De wondere wereld van dementie” geschreven door Anneke van der Plaats en Bob Verbraeck-

  • de persoonsgerichte aanpak van Tom Kitwood in zijn boek “Dementia reconsidered, the person comes first”

  • de respectvolle benadering ontwikkeld door Naomi Feil, beschreven in het boek “Validation”

  • de wetenschappelijke inzichten van het Dementia Services Development Centre, Stirling, Schotland

 

Door wie:

Marga van Oort, Wilma Lanke, Linda Willems, Theo Mattijssen 

 

Zie voor meer informatie:  www.brein-dementie-omgeving.nl